Det er svært viktig å opprette testament hvis du ønsker å fravike lovens bestemmelser om arv. Å opprette et vanlig testament er enkelt og billig. Ta kontakt for nærmere informasjon.