I løpet av de siste 20 årene har jeg opparbeidet meg høy kompetanse innen ulike sakstyper – boligrett, husleierett, arbeidsrett og arverett, og spesialkompetanse innen barnevernsaker og familiesaker. Jeg har også arbeidet med en rekke andre sakstyper innenfor andre rettsområder, f.eks:

Advokat Harald Hodt barnevern fb

 

 

 

 

 

 • Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
 • Adopsjon.
 • Vergemål.
 • Ulike typer klagesaker overfor forvaltningen.
 • Generell kontraktsrett.
 • Avtalerett.
 • Kjøpsrett.
 • Generell selskapsrett
 • Stiftelse av aksjeselskap.
 • Vergemål.
 • Naborett.
 • Alminnelig strafferett.

Ta kontakt for nærmere informasjon.