I følge barneloven må det som hovedregel innhentes meklingsattest før det tas ut søksmål om fast bosted, samvær eller foreldreansvar.