Det er viktig å opprette skriftlig avtale om husleie enten det gjelder leie av bolig eller næringseiendom. Ta kontakt for nærmere informasjon.