Fristen for å bringe et vedtak fattet av fylkesnemnda inn for tingretten til rettslig overprøving er 1 måned.