Barnevern

/Barnevern

Advokatbistand i barnevernsaker

Jeg bistår i alle typer barnevernsaker i hele landet. Alle barnevernsaker starter med at barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelsessak som avsluttes med at barneverntjenesten enten: Henlegger saken. Foreslår frivillig hjelpetiltak. Sender sak til fylkesnemnda om tvangsvedtak. (f.eks. sak om omsorgsovertakelse eller atferdsplassering) Hvis du tror at barneverntjenesten vil konkludere med at det skal fremmes sak for [...]

By | 2014-05-15T12:57:04+02:00 mars 27th, 2014|Barnevern|0 Comments

Advokat i barnevernsaker

Hvis du kommer i kontakt med barneverntjenesten, vil det alltid være en stor fordel å ha kontakt med en advokat som har god erfaring med barnvernsaker. I barnevernsaker er det alltid viktig å få mest mulig informasjon om ulike typer tiltak, rettigheter og saksbehandlingsreglene. Ta kontakt for nærmere informasjon.

By | 2014-04-08T21:14:59+02:00 mars 27th, 2014|Barnevern|0 Comments