Barnevern

Frist for rettslig overprøving av fylkesnemndsvedtak

Fristen for å bringe et vedtak fattet av fylkesnemnda inn for tingretten til rettslig overprøving er 1 måned.

Av |april 5th, 2014|Barnevern|0 kommentarer|

Advokatbistand i barnevernsaker

Jeg bistår i alle typer barnevernsaker i hele landet.

Alle barnevernsaker starter med at barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelsessak som avsluttes med at barneverntjenesten enten:

Henlegger saken.
Foreslår frivillig hjelpetiltak.
Sender sak til fylkesnemnda om tvangsvedtak. (f.eks. sak om omsorgsovertakelse eller atferdsplassering)

Hvis du tror at barneverntjenesten vil konkludere med at det skal fremmes sak for fylkesnemnda (nr. 3) bør […]

Av |mars 27th, 2014|Barnevern|0 kommentarer|

Advokat i barnevernsaker

Hvis du kommer i kontakt med barneverntjenesten, vil det alltid være en stor fordel å ha kontakt med en advokat som har god erfaring med barnvernsaker. I barnevernsaker er det alltid viktig å få mest mulig informasjon om ulike typer tiltak, rettigheter og saksbehandlingsreglene. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Av |mars 27th, 2014|Barnevern|0 kommentarer|