Jeg bistår i alle typer barnevernsaker i hele landet.

Alle barnevernsaker starter med at barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelsessak som avsluttes med at barneverntjenesten enten:

  1. Henlegger saken.
  2. Foreslår frivillig hjelpetiltak.
  3. Sender sak til fylkesnemnda om tvangsvedtak. (f.eks. sak om omsorgsovertakelse eller atferdsplassering)

Hvis du tror at barneverntjenesten vil konkludere med at det skal fremmes sak for fylkesnemnda (nr. 3) bør du ta kontakt med advokat snarest mulig for å snakke om hvordan du bør forholde deg til saken. Det samme gjelder hvis du tror at barneverntjenesten vil foreslå hjelpetiltak (nr. 2) som du egentlig mener er unødvendig. Hvis du ikke søker råd på et tidlig tidspunkt, er det fare for at saken blir vanskeligere enn nødvendig. Ta kontakt. Jeg har tyve års erfaring med barnevernsaker. Gjennomgang av saken er alltid gratis.