Hvis du kommer i kontakt med barneverntjenesten, vil det alltid være en stor fordel å ha kontakt med en advokat som har god erfaring med barnvernsaker. I barnevernsaker er det alltid viktig å få mest mulig informasjon om ulike typer tiltak, rettigheter og saksbehandlingsreglene. Ta kontakt for nærmere informasjon.