I løpet av de siste 20 årene har jeg opparbeidet meg spesialkompetanse innen barnevernsaker og familiesaker, og høy kompetanse innen boligrett, husleierett, arbeidsrett og arverett. På denne forsiden kan du lese litt om advokatdriften, og på de andre undersidene kan du lese mer om fagfeltene hvor jeg gir juridisk bistand.

Advokat Harald Hodt barnevern fb

 

 

 

 

Jeg har kontor i Oslo sentrum sammen med advokat Bård Vikanes, advokat Steffen Brandstad og advokat Jan Aanerød. Kontor- og postadressen er Nedre Slottsgate, 4, 0157 Oslo.

Jeg tilbyr rask og gratis gjennomgang av din sak, og svarer gratis på «enkle» spørsmål i løpet av noen timer. Send spørsmål til min e-post eller til kontaktskjemaet.

I utgangspunktet fakturer jeg etter medgått tid. Timeprisen varierer fra kr 1.200 til 1.875 inkludert 25 prosent merverdiavgift.   

Jeg kan innvilge eller søke om fri rettshjelp hvis vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Ta kontakt via e-post eller kontaktskjemaet for å få avklart om du har krav på fri rettshjelp.

I barnevernsaker har partene ofte krav på at det offentlige betaler utgiftene til advokat uavhengig av inntekt. I familiesaker, arbeidstvister og husleietvister har partene ofte krav på fri rettshjelp hvis løpende inntekt er lav. Ordningen med fri rettshjelp gjelder også i del andre saker. Ta kontakt for nærmere informasjon.